29 april, 2020

onderwijs op afstand tijdens de coronacrisis

Op dit moment is de coronacrisis natuurlijk erg actueel. Voor het bedrijf werkte ik al vanuit huis, maar als juf moest ik mijn werk ook grotendeels thuis gaan doen. Alleen voor het maken van instructiefilmpjes was ik soms in de klas te vinden, want met een werkende vriend was dit in de woonkamer helaas geen optie. Aangezien ik soms best een kakelende kip kan zijn en mijn vriend de keukentafel had geclaimd voor zijn twee computerschermen, deed ik alle andere werkzaamheden vooral op ons balkon. Gelukkig vond ik dit met het mooie weer van de afgelopen weken geen straf.

Hoe hebben we dit onderwijs op afstand nu als team aangepakt? In eersten instantie waren er natuurlijk veel vragen: “Wat zijn vitale beroepen?”, “Wat gaan we doen met kinderen van ouders in vitale beroepen?”, “Hoe gaan we het thuisonderwijs inrichten?”, Gaan we de kinderen op één school clusteren?”.

Uiteindelijk kregen we te horen dat de kinderen van ouders in vitale beroepen inderdaad geclusterd zouden worden. We kregen een schema met de dag waarop we naar de clusterschool zouden gaan om deze kinderen op te vangen en een schema met dagen waarop we alle kinderen/ouders van onze klas zouden bellen. Tot dan toe ging het ouder- en kindcontact voornamelijk via Parro, maar vanaf dat moment kwamen er vanuit alle leerkrachten allerlei mooie initiatieven. Vanaf groep 3 konden de kinderen aan de slag met de dagplanningen, gemaakt door mijn collega’s. De kinderen gebruikten Snappet en andere online programma’s op een tablet, telefoon, laptop of computer. Was je als gezin niet in het bezit van een device, dan konden er pakketjes opgehaald worden op school. Voor de groepen 1 en 2 maakten we een yurls-pagina, met links naar voorbereidende taal/leesactiviteiten, rekenactiviteiten, motorische activiteiten en schrijfactiviteiten. Spelen bleef het belangrijkste! Ook Onderbouwdonline begon met lessen voor thuis en Squla werd opengezet. Voor de kinderen die nog meer uitdaging nodig hadden maakten we een account op junioreinstein.nl. Uiteindelijk konden we zelfs videobellen via Teams en ontstonden er ideeën om instructiefilmpjes te maken. De reacties en werkjes van de kinderen waren geweldig om te zien!

Nu is even de rust teruggekeerd en hebben de kinderen meivakantie, maar op 11 mei mogen ze weer (gedeeltelijk) naar school! Ik hoor morgen hoe dit er voor onze school uit gaat zien en hoe we dit gaan invullen. Zijn jullie ook benieuwd?

 

Bekijk overige berichten